Home

 

Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir.
Bir Sultanın sağında lütuf, solunda da kahır olmazsa saltanatı sona erer. İlahi saltanatın olmazsa olmazı, cennet ile cehennemdir.
Merhamet sahibi birisi, şefkati gereği rahmete muhtaçlara rahmet etmek ister. İşte Allah’ın sonsuz merhametine ancak ebedi cennet ayna olabilir.
Haddini bilmeyen birisi Kudretli ve İzzetli bir Sultana “Beni hapse atmazsın ve atamazsın” dese, sırf o edepsiz için bile olsa bir hapishane kurulmalıdır…
Kainatta bulunan hikmet ve faydaları abes ve hikmetsiz olmaktan kurtaran ebedi saadettir.
En küçük varlıktan en büyük mevcuda kadar her şeyde adaletini tecelli ettiren bir Adil, elbette mazlumların hakkını zalimlerden alacaktır.
Cömert bir zat, elbette kendisine yakışır tarzda ikram ve ihsan etmek ister. İlahi ve sonsuz cömertlik elbette sonsuz bir alemde ebedi ikramlar edecektir..
Her Cemal ve Kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Elbette Allah sonsuz güzellik ve mükemmelliğini ebedi alemde sergileyecektir.
En ince bir sesi işitip gürültülü sesi işitmemek mümkün olmadığı gibi, küçük varlıkların isteklerini yerine getiren Allah, insanların en büyük duası olan beka duasını işitmemesi olmaz..
İlahi celal ve azamet perişan ve fani mahluklar üzerinde hakkıyla görünmez. Onu gösterecek ancak ebedi ve haşmetli bir diyar olabilir……
Kainatın her tarafında görülen muhafaza kanunu, insanların amellerini de kapsamaktadır. “Muhafaza muhasebe içindir” kaidesiyle elbette insanların hassas bir muhasebesi olacaktır.
Her işi ciddi ve seviyeli işleyen bir sultanın kudret ve ilmi yetiyorsa, vadettiği bir şeyi yerine getirmemesi mümkün değildir.
Bu hikmet dünyasında sayısız ve sınırsız hayat sahiplerini yaratan, elbette kudretin hakim olduğu ahirette de bir anda sayısız hayatları yaratır….
Bir insan bile sevdiğini yarı yolda bırakıp bile bile idam etmiyorsa, Allah sevdiği ve kıymet verdiği insana nasıl ebedi dirilmemek üzere kıyıp idam etsin…..
Ahirete şehadet eden sayısız delillerin hiçbirisi olmazsa da, düşmanlarının bile doğru ve emin olarak bildiği Hz. Muhammedin haşre dair haberleri yeter….
Allah’ın sonsuz kudretine, ahireti getirmek zor değildir.